Từ 21-5: Áp dụng nhiều quy định mới quan trọng về phạt nguội

  • 05/05/2022 09:05

Tăng thời hạn xử lý phạt nguội và thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ôtô; Công dân không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội… là những quy định mới quan trọng, liên quan đến phạt nguội có hiệu lực từ 21-5.

Tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày

Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2020/TT-BCA đã cập nhật nhiều điểm mới về phạt nguội, có hiệu lực thi hành từ ngày 21-5.

Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022 quy định, trong trường hợp vi phạm, nhưng không dừng được phương tiện giao thông, người có thẩm quyền xử phạt thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, tiến hành xử phạt trong thời hạn 10 ngày làm việc (trong khi đó theo Thông tư 65/2020, thời hạn xử lý phạt nguội là trong 5 ngày).

Ngoài nội dung trên, Thông tư 15/2022 còn nêu rõ, khi xác định có hành vi vi phạm giao thông, như không thể dừng phương tiện để xử lý ngay tại thời điểm vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ xác định thông tin về phương tiện giao thông, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính thông qua cơ quan đăng ký xe và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Từ 21-5, nhiều quy định mới liên quan đến phạt nguội chính thức có hiệu lực

Trường hợp chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không cư trú, đóng trụ sở tại địa bàn cấp huyện nơi cơ quan Công an đã phát hiện vi phạm hành chính, có thể chuyển kết quả thu thập được bằng phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ về nơi cư trú của người vi phạm để xử lý, cụ thể:

Nếu xác định hành vi vi phạm hành chính đó thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã, thì chuyển kết quả thu được cho Công an cấp xã nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở để giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm (khi được trang bị hệ thống mạng kết nối gửi bằng phương thức điện tử);

Kết quả phạt nguội sẽ được gửi về cho Công an cấp huyện nơi chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính cư trú, đóng trụ sở (theo mẫu số 01/65/68) xử lý nếu thuộc 1 trong 2 trường hợp: Nếu hành vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã; Thuộc thẩm quyền xử phạt của Trưởng Công an cấp xã, nhưng Công an cấp xã chưa được trang bị hệ thống mạng kết nối.

Không cần quay lại nơi vi phạm giải quyết phạt nguội

Phạt nguội là gì, quy trình và cách tra phạt nguội như thế nào, không nộp phạt  nguội có bị sao không ?

Thông tư 15/2022/TT-BCA còn quy định, nếu việc đi lại gặp khó khăn và không có điều kiện trực tiếp đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm, thì cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm sẽ gửi thông báo yêu cầu người vi phạm đến trụ sở Công an cấp xã, Công an cấp huyện nơi cư trú, đóng trụ sở để giải quyết vụ việc.

Khi người vi phạm đến làm việc thì Trưởng Công an cấp xã, Trưởng Công an cấp huyện tiến hành lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông theo quy định.

(Hiện nay, khi bị phạt nguội, người vi phạm sẽ nhận được thông báo mời đến trụ sở Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc vi phạm).

Ngoài ra, Thông tư 15/2022/TT-BCA còn tăng thời hạn gửi thông báo cảnh báo đăng kiểm ô tô, theo đó, quá thời hạn 20 ngày (kể cả ngày nghỉ) kể từ ngày gửi thông báo vi phạm, người vi phạm không đến trụ sở cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm để giải quyết vụ việc, hoặc cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc của Công an cấp xã, Công an cấp huyện thì người có thẩm quyền xử phạt của cơ quan Công an nơi phát hiện vi phạm:

Cập nhật thông tin của phương tiện giao thông vi phạm lên Trang thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông để chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính biết, liên hệ giải quyết theo quy định;

Gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm; đồng thời, cập nhật trạng thái đã gửi thông báo cảnh báo cho cơ quan đăng kiểm trên hệ thống quản lý, xử lý vi phạm hành chính.

Bên cạnh đó, Thông tư 15/2022 còn cho phép nộp phạt giao thông tại Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an.

(Hiện nay, người vi phạm giao thông còn có thể thực hiện nộp phạt theo 4 cách: Nộp tiền mặt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước; Chuyển khoản vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước; Nộp phạt trực tiếp cho cho chiến sĩ Cảnh sát giao thông; Nộp tiền phạt qua dịch vụ Bưu chính công ích).

Nguồn: Xe Hay


👉 Cập nhật các tin tức mới nhất về xe tại ứng dụng
👉 Theo dõi ngay fanpage để không bỏ sót các thông tin hay về xe